ORBEL A.Ş. DEN KURUMSAL YAPISINI GÜÇLENDİRECEK, GELECEK HEDEFLERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK BİR ADIM DAHA

ORBEL A.Ş. DEN KURUMSAL YAPISINI GÜÇLENDİRECEK, GELECEK HEDEFLERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK BİR ADIM DAHA

Gelecek hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik bir kalite sistemi oluşturmak ve kalite standartlarını sürdürülebilir kılmak amacıyla İSO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) Kalite Yönetim Belgelerinin alınması sürecine başlandı. Alınması planlanan belgeler arasında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, İSO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgeleri bulunmakta.

    Bu süreçte,9001 Kalite Yönetimi Sistemi belgesi ile mevcut standartlarının altına düşmeden, kalıcı ama sürekli geliştirilen prosedürler ile gerçekleştirilen hizmetlerin kalitesinin aynı düzeyde korunması, şirket ve işletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun oluşturulması, veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi, işletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde, dağıtılmasında kolaylık; süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyişle organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlanması gibi konular üzerinde çalışılması planlanırken; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ile İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi; ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim belgesi ile işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği risklerinin kontrol edilmesi ve performansının iyileştirilmesinin sağlanması; ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim belgesi ile bilgi yönetiminde sağlam ve sistematik bir yaklaşım getirilerek verilerin korunması aynı zamanda risklerin azaltılmasının sağlanması; İSO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi ile kurumun riske karşı yaklaşımını, risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi için stratejilerin belirlenmesi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesi ile şikâyetlerin tekrarının engellenerek çözüm olanaklarının sağlanması hedeflenmektedir.

 


Sosyal Medya

Otopark Borç Sorgula